از سري توليداتي که در شرکت فويل آلومينيوم جميل توليد مي شود ، روش جوش‌دادن آلومينيوم به فولاد مي باشد که با استفاده از نوعي فرآيند موسوم به جوشکاري اصطکاکي (يکي از فرايندهاي جوشکاري حالت جامد است که با اعمال نيروي فشاري به اتصال قطعه‌کارهاي چرخان يا متحرک نسبت به يکديگر انجام مي‌شود. اعمال فشار به قطعات باعث ايجاد گرما شده و مواد را از سطوح جوش جدا کرده و به يکديگر مي‌چسباند.)اغتشاشي (FSW) وجود دارد که در اين روش به‌جاي اعمال حرارت بالا و گاز به عنصر سومي مثل فويل آلومينيوم حرارت، اصطکاک و فشار به‌همراه عنصر سومي براي ذوب‌کردن دو ف با يکديگر استفاده مي‌شود. در اين قرن خريد فويل آلومينيوم و فروش فويل آلومينيوم در بازار سرعت بيشتري گرفته است.


In the Jamil aluminum foil company, the method of aluminum-to-steel fusion using a process known as friction welding (one of the solid-state welding processes that is carried out by applying a compressive force to the connection of rotating or moving pieces of each other). Heat is created and the material is separated from the weld surfaces and adhered to each other. There is an FSW that instead of applying high heat and gas to a third element, such as aluminum foil, heat, friction and pressure, and a third element to melt the two Metal is used together. In this century, the purchase of aluminum foil and the sale of aluminum foil in the market has accelerated.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


مرکز اخبار فیلم و سریال Markus قرانی ها ایران فیلم پردیس הוראה עברית Lisa هر چی بخوای دانلود ساده و سریع برترین آهنگ های انگلیسی